TL.HARUNYAHYA.COMhttp://tl.harunyahya.comtl.harunyahya.com - Kamakailan NaidagdagtlCopyright (C) 1994 tl.harunyahya.com 1TL.HARUNYAHYA.COMhttp://tl.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Diatom: Ang mikroskopikong mga nabubuhay na nilalang na bumubuo sa mga pinagkukuhanan ng langis o oil fieldsAng mga diatoms ay ang pangunahing grupo ng algae at siyang pinakakaraniwang uri ng phytoplantktons. Ang mga algae na ito na may mikroskopikong sukat ay ang pangunahing nutrient na nakapagpapalusog sa maraming mga nabubuhay na nilalang. Sila ay may malaki at napakamahalagang papel na ginagampanan - magmula sa produksyon ng oxygen...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41020/diatom-ang-mikroskopikong-mga-nabubuhayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41020/diatom-ang-mikroskopikong-mga-nabubuhayMon, 18 Apr 2011 11:51:34 +0300Ang Allah ay lubhang mapagbigay sa mga tao [ 2 ]Kung ang isang tao ay susulyap at magmamasid sa kanyang paligid matutunghayan niya ang hindi mabilang na pagpapatunay sa walang depekto o walang pagkakamaling kasiningan sa paglikha ni Allah at pati na ng Kanyang kapangyarihan sa paglikha. Halimbawa, sa tuwing ang isang tao ay titingin sa salamin, ang karaniwang makikita niya ay...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41019/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41019/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayMon, 18 Apr 2011 11:47:52 +0300Ang pagsasaloob ng tunay na makapagbibigay ng mabuting kasiyahan kay Allah sa ating bawa't kilos at gawaAng isang tao na nagnanais na maipakita ang kanyang pinakamatapat na kalooban sa bawa't pangyayari na kanyang kakaharapin at susuungin ay tunay na naghahangad na makamit ang mabuting kasiyahan ni Allah. Ang utos na ito ng Allah ay naipapaalala sa mga tao sa pamamagitan ng ayat na ito,“Kung gayon, mag-unahan kayo...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41018/ang-pagsasaloob-ng-tunay-nahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41018/ang-pagsasaloob-ng-tunay-naMon, 18 Apr 2011 11:43:50 +0300Walang lugar para sa mga kahinaan tulad ng takot, pakikipagmadalian, pighati’t kalungkutan, poot o galit man sa mataas na antas ng pananampalataya ng mga propetaKatiyakan, ang mga mananampalataya lamang ang tunay na naniwala sa Allâh (I) at sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas, pagkatapos ay wala sila ni anumang pag-aalinlangan sa kanilang mga paniniwala, at ginasta nila ang mga mahahalaga nilang kayamanan at nagpunyagi ang kanilang mga sarili sa Daan ng Allâh...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41017/walang-lugar-para-sa-mgahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41017/walang-lugar-para-sa-mgaMon, 18 Apr 2011 11:38:28 +0300Ang Allah ay lubhang mapagbigay sa mga tao [1 ]Nilikha ni Allah ang mga tao sa mundo na kung saan ito ay puno ng mga pagsubok. Nilikha niya ang kapaligirang ito na ang mga nasabing pagsubok ay may kanya-kanyang natatanging mga detalye. Ating makikita na si Allah ay patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa mga tao mula sa mga pinakamaliliit na detalye sa mundong ito, ang ilan...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41016/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41016/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayMon, 18 Apr 2011 11:32:22 +0300BIOLUMINESCENCE: ANG LIWANAG NA GAWA AT NAGMUMULA SA MGA KATAWAN NG MGA NILALANG NA MAY BUHAYAng liwanag ay gumaganap ng isang malaking papel sa buong buhay ng mga nilalang na may kakanyahang huminga. Sa umaga’t hapon, ang araw (o sikat nito) ay ang pinakamahalagang pinagkukunan ng ilaw o liwanag para sa lahat ng mga nilalang. At sa gabi naman, mga lampara o ilawan ang gamit ng tao upang makakuha ng liwanag....http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40340/bioluminescence--ang-liwanag-nahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40340/bioluminescence--ang-liwanag-naFri, 01 Apr 2011 11:51:15 +0300ANG PAGKAKAROON NG INTELEKTUWAL NA KAKANYAHAN AT ANG MAKAGAMIT NITO AY ISANG PRIBILEHIYOAng ilang tao ay mamamalas nating nagtataglay ng mga katangiang superyor onakahihigit kumpara sa karamihan. Lubos na respeto at paghanga ang ibinibigay natin sa mga taong ito. Subali’t kadalasan, hindi nila alintana kung ano ang pinagmumulan ng paghanga nating ito sa kanila. Sa mga nakakamasid, agaran nilang nasasabi...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40339/ang-pagkakaroon-ng-intelektuwal-nahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40339/ang-pagkakaroon-ng-intelektuwal-naFri, 01 Apr 2011 11:40:23 +0300ANG MGA HAYOP AY MAYROONG ISANG PANLOOB NA ORASAN (INTERNAL CLOCK)“…Walang anumang bagay na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan kundi bukod-tangi na Pagmamay-ari lamang ng Allâh (I), at ito ay nasa ilalim ng Kanyang Kapangyarihan at Pangangasiwa.Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang nasa Matuwid na Landas...”(Surat Hud...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40338/ang-mga-hayop-ay-mayroonghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40338/ang-mga-hayop-ay-mayroongFri, 01 Apr 2011 11:36:38 +0300NAPAKALAKING KAMALIAN NA IHALINTULAD NG ATING MGA KAPATID NA KRISTIYANO ANG PAGKAPANATIKO ( O SARADONG PAG-IISIP) SA TUNAY NA ISLAMAng pagkakalarawan sa mga Muslim bilang tagapasimuno ng pakikidigma sa ngalan ng Islam at nagtataguyod pa sa pagpatay at sa pagdanak ng dugo ay nagbunga lamang ng isang napakalubhang pagkakamali ng opinyon ukol sa Islam. Sa saradong panananaw ng mga PANATIKO ay ito na nga ang tunay na Islam. Ang hindi nila nababatid ay ang takaw...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/39844/napakalaking-kamalian-na-ihalintulad-nghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/39844/napakalaking-kamalian-na-ihalintulad-ng//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/37313_Hristiyan_kardeslerimizin_yobazligigercek_islamiyetle_karistirmalari_buyuk_bir.jpgWed, 16 Mar 2011 13:03:55 +0200ANG MAPAGKALINGA, MAPANGALAGA AT MAPAGMAHAL NA PAGTANGGAP NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA AHLUL KITAB (MAMAMAYAN NG AKLAT)ANG PAGBIBIBIGAY PERMISO NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA KRISTIYANO NG NAJRAN NA MAKASAMBA SA MASJID-I NABAWI “Isang delegasyon ng mga Kristiyano ng Najran ang dumating sa Medina habang kasalukuyang ginaganap ang panghapong salat, dire-diretso sila sa pagpasok sa Masjid-i Nabawi. Dumating sila habang ang ating Prop...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/39058/ang-mapagkalinga-mapangalaga-at-mapagmahalhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/39058/ang-mapagkalinga-mapangalaga-at-mapagmahal//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/37468_Peygamberimiz_sav_in_kitap_ehline_karsi_sefkatli_koruyucu_ve_sevgi_dolu_tutumu.jpgWed, 23 Feb 2011 21:21:13 +0200PAPAANO MARAPAT NA MANGARAL SA MGA ITINUTURING NA ''AHLUL KITAB'' (MAMAMAYAN NG AKLAT)?Ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay ang mga taong inilarawan ni Allah sa Banal na Qur’an bilang mga Ahlul Kitab o Mamamayan ng Aklat. Ilang bersikulo o ayat sa Banal naQur’an ang naglarawan din kung papaano ang marapat na pakikisalamuha sa mga itinuturing na Ahlul Kitab. At kung ating susuriing mabuti ang buhay...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/38971/papaano-marapat-na-mangaral-sahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/38971/papaano-marapat-na-mangaral-sa//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/37469_kitap_ehkine_nasil_teblig_yapilir.jpgTue, 22 Feb 2011 10:02:00 +0200Islam denounces terrorism (Filipino)...http://tl.harunyahya.com/tl/sine/37470/islam-denounces-terrorism-(filipino)http://tl.harunyahya.com/tl/sine/37470/islam-denounces-terrorism-(filipino)//g.fmanager.net/files/video/resimler/islam_teroru_lanetler.jpgSun, 23 Jan 2011 22:15:58 +0200Bakit ang mga Darwinista ay nananahimik sa matagal na panahon na?Wala tayong anumang nadidinig sa matagal ng panahon mula sa mga Darwinista o maging sa mga mamamahayag na maka-Darwinismo, ang mga ito na sa loob ng ilang dekada ay walang humpay sa paglalabas ng mga mali at kathang-isip na bagay patungkol sa ebolusyon, ng mga walang katapusang gawa-gawa lamang na fossils at pati na ang pagbaband...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/37148/bakit-ang-mga-darwinista-ayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/37148/bakit-ang-mga-darwinista-ay//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/35723_Darwinistler_neden_uzunca_bir_suredir_suskunlar.jpgSat, 15 Jan 2011 11:27:21 +0200Dapat na malaman ng ating mga kapatid na Kristiyano ang kahalagahan ng may lalim na pag-unawa sa mga salita…Ang mga salita ni Allah ay bukas, maliwanag, siksik at liglig sa karunungan. Subali’t minsan ay itinatago ng ating Panginoong Makapangyarihan sa lahat sa likod ng Kanyang mga salita ang mga kapaliwanagan at mga kahulugan, at bukas ang mga ito sa interpretasyon. Upang ang mga ito ay ating maunawaan ng lubos, kinakaila...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/35965/dapat-na-malaman-ng-atinghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/35965/dapat-na-malaman-ng-ating//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/34009_Hristiyan_kardeslerimiz_de_batini_tefsirin_oneminini_gormelidirler.jpgSat, 18 Dec 2010 15:57:40 +0200ANG MGA TUNAY NA MAY PANINIWALA AY WALANG ANUMANG ALINLANGAN SA KANILANG PANANAMPALATAYA.Katiyakan, ang mga mananampalataya lamang ang tunay na naniwala sa Allâh (I) at sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas, pagkatapos ay wala sila ni anumang pag-aalinlangan sa kanilang mga paniniwala, at ginasta nila ang mga mahahalaga nilang kayamanan at nagpunyagi ang kanilang mga sarili sa Daan ng Allâh...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/35287/ang-mga-tunay-na-mayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/35287/ang-mga-tunay-na-may//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/33620_SAMIMI_IMAN_EDENLER_HICBIR_KUSKUYA_KAPILMADAN_IMAN_EDERLER.jpgSun, 05 Dec 2010 22:48:41 +0200YAONG MGA NAGHAHANGAD NG PAGKAKAISA SA ISLAM NG WALANG TINATAWAG NA ISANG TUNAY NA LIDER AY NARARAPAT NA MULING ALALAHANIN NA 'ANG ISANG KATAWAN NA WALANG ULO AY HINDI MAAARING MABUHAY.'Ang pagkakaisa ay siyang ipinag-uutos ni Allah sa mga Muslim at ito ay isang obligasyon para sa ating lahat. Dito sa mga katagang binigkas ni Bediuzzaman Said Nursi ay makikita kung gaano napakahalaga ng pagkakaisa, “Ang Pagkakaisa sa Islam ay ang pinakatampok na obligasyon sa panahong ito.” Ang estado ng mund...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34880/yaong-mga-naghahangad-ng-pagkakaisahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34880/yaong-mga-naghahangad-ng-pagkakaisa//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/33719_Lidersiz_bir_ittihadi_islam_isteyenler_basi_olmayan_bedenin_yasamayacagini.jpgTue, 30 Nov 2010 14:46:44 +0200ANG MGA ASHAB AL-SUFFA NA GINUGOL ANG KANILANG YAMAN AT INILAAN ANG MGA SARILI SA PAGSISILBI TANGING PARA KAY ALLAH LAMANG AY TUNAY NA KAHANGA-HANGA’T DAPAT TULARAN NG MGA MUSLIM.Ang mga naging kasa-kasama ng ating Propeta (saas) ay mga kahanga-hangang tao dahilan sa taglay nilang mataas na antas ng moralidad at kakanyahan sa pagsasakripisyo ng mga sarili. Ang mga nabilang sa grupo na ito na tinawag na Ashab al-Suffa ay sadyang nagtakda na ng mga sarili para sa 24 oras na pagsisilbi sa bawa’t ar...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34309/ang-mga-ashab-al-suffahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34309/ang-mga-ashab-al-suffa//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/33577_mallarini_ve_canlarini_Allah_yolunda_vakfeden_ashabi_suffa_tum_muslumanlar_icin_ornektir.jpgSun, 21 Nov 2010 01:09:30 +0200SADYANG BULAG ANG ATING PISIKAL NA MGA MATA, DOON SA ATING MGA UTAK NANANAHAN ANG TUNAY AT SIYANG MATA NG ATING KALULUWA(Hango sa isang live interview kay G. Adnan Oktar noong ika-16 ng Marso, 2010) ADNAN OKTAR: "Siya ang Lumikha sa akin sa pinakamagandang anyo,kaya Siya rin ang naggagabay sa akin tungo sa anumang aking ikabubuti rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay,at Siya rin ang nagbibigay sa akin ng biyaya na pagkain at inumin.&...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34064/sadyang-bulag-ang-ating-pisikalhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34064/sadyang-bulag-ang-ating-pisikal//g.fmanager.net/Image/objects/24-adnan-oktar-in-sohbetlerinden-secme-bolumler/22310_butun_gozler_kordur_goren_beynin_icindeki_goz_yani_ruh_gozu.jpgSun, 14 Nov 2010 23:23:49 +0200HINDI MAUUNAWAAN NG MGA MAPAGKUNWARI ( HIPOKRITO ) ANG PAGMAMAHAL NG ATING PROPETA (SAAS) PARA SA MGA KABABAIHAN. HINDI NILA LALONG MAAAROK ANG KANYANG PAGPAPAKASAL KAY HAZRAT ZAINAB (RA)Hango mula sa isang Panayam kay G. Adnan Oktar ng Kocaeli TV (Ika-3 Setyembre, 2010) OKTAR BABUNA:Kailan lang ay iyong ipinaliwanag na ang mga mapagkunwari o mga hipokrito ay kaanib ni satanas at sila ay mga kaibigan ni satanas. Ako ay nagbabasa ngayon ng isang ayat na nababagay rito; Ako ay nagkukubli sa ilalim ng pangangalaga...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34063/hindi-mauunawaan-ng-mga-mapagkunwarihttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34063/hindi-mauunawaan-ng-mga-mapagkunwariSun, 14 Nov 2010 23:13:07 +0200HINDI NAIS NI ALLAH ANG KAWALAN NG HUSTISYA PARA SA TAO, KABUTIHAN ANG TANGING NAIS NIYA PARA SA MGA ITO KAYA'T ANG MAHDI AY HINDI PARA PADANAKIN ANG DUGO.ADNAN OKTAR: Sige Oktar, ipagpatuloy mo. OKTAR BABUNA: Astagfirullah, Aking Guro. ADNAN OKTAR: Ito ay magnifico - “Kami ay magpipilit na bumisita sa Azerbaijan dala lamang ang aming mga ID cards.” Lahat ay dapat itong ipagpilitan; sinasabi ko ito sa lahat ng nagmamahal sa akin, sa lahat ng ating mga kapa...http://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34062/hindi-nais-ni-allah-anghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34062/hindi-nais-ni-allah-angSun, 14 Nov 2010 23:08:16 +0200